Меню сайту
Наші професії
Це ми
Зараз на сайті
Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0
Статистика
Форма входу
| Реєстрація | Вхід
Календар
«  Листопад 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Погода
Правила прийому

  

Погоджено                                                                                                          Затверджую

Заступник начальника управління освіти,                                                            Директор ДПТНЗ

науки та молоді

Волинської облдержадміністрації                                                              „Камінь-Каширське ВПУ”

____________   О.О. Ткачук                                                                  _______________ В.М.Бряник

_______________2016 р.                                                                        ”____” _____________2016р.

                                                                                                                

 

Правила прийому

до ДПТНЗ „Камінь-Каширське ВПУ”

на 2017 рік

Загальна частина

  1.1 До училища приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

   1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

       Особа, яку визнано біженцем, або особа, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показника­ми професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- кваліфікований робітник;

- молодший спеціаліст.

Підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за відповідним напрямом.

1.4.  Прийом громадян до училища на первинну професійну підготовку в рамках державного/регіонального замовлення здійснюється за рахунок видатків обласного/місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

1.5. Училище надає платні навчальні  послуги у сфері освітньої діяльності за кошти фізичних і юридичних осіб у межах ліцензованого обсягу:

- підготовка, перепідготовка робітників, підвищення кваліфікації  за замовленням служб зайнятості населення;

- підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації незайнятого населення.

2. Приймальна комісія

 1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія, створена наказом директора №  149 від 17.11.2017 р.
 2. Очолює приймальну комісію директор училища , який сво­їм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи (Додаток 1)

          2.3. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, ма­теріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступно­го працевлаштування після закінчення училища;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища, оформляє протоколи та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
  1. Правила прийому доводяться  до відома вступників через засоби масової інформації: газети ”Волинь”, ”Сім’я і дім”, ”Віче”, ”Полісся”, ”Ратнівщина”, Волинське телебачення, радіо та інформаційні стенди, які обумовлюють: (додатки 2,3,4)

2.5. Для освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» у разі отримання вступниками однакового конкурсного балу переваги надаються вступникам з вищим середнім балом свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту.

Для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у разі отримання однакового конкурсного балу переваги надаються вступникам з вищим  балом з професійної підготовки.

Порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань регламентується положенням про апеляційну комісію.

 Учні училища, що проживають за межами міста Каменя-Каширського забезпечуються гуртожитком за бажанням.

3. Документи для вступу

  1. Вступники подають особисто заяву  про вступ в училище  із зазначенням обраної професії (спеціальності), форми навчання, місця проживання, до якої додають:

     -     документ про освіту -  оригінал за  умови  вступу  на  навчання   на

денну форму навчання за державним/регіональним замовленням, в інших випадках – оригінал або завірену копію;

     - документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти),  (оригінал або його завірену копію)”

      -   медичну довідку за формою 086-У, оформлену в установленому порядку;

      -     6 фотокарток розміром 3х4 см;

      -     ідентифікаційний код  (копія);

      -     копії документів, що дають право на пільги до вступу в ВПУ;

     Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

           Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) військовий квиток або посвідчення про приписку та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в терміни, визначені для подання документів.

  1. Особи, які направляються  на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

       4.1.Прийом до училища абітурієнтів на певні професії  проводиться на основі результатів вступних випробувань шляхом конкурсного відбору.

       - за рейтинговим списком вступників;

Рейтинговий список вступників встановлюється за сумою балів, отриманих на вступних випробуваннях та середнього бала атестата про повну загальну середню освіту або свідоцтва про базову загальну середню освіту

 • за результатами співбесіди;

      - за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

       - за результатами вступних випробувань

      Завдання для  проведення вступних випробувань обговорюються на засіданнях методичних комісій викладачів природничо-математичних та соціально-гуманітарних дисциплін і затверджуються директором училища.

       4.2. Конкурсний відбір  може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів. 

     4.3 Учні ВПУ, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

      4.4. Випускники інших професійно-технічних навчальних закладів,  робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені й мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту, приймаються до ВПУ шляхом зарахування на третій ступінь професійно-технічної освіти на основі вступних випробувань і конкурсного відбору.

       4.5. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

          Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту»

      4.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування

         5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 ● особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним/регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

          5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

     випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

    ● випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

    ● учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

    ● випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);

    ● особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.   

         5.3. Не пізніше, ніж за 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до училища за обраною формою навчання.

              5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

      Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання.

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за вступне випробування, про що складається протокол. Рішення з приводу поставленої оцінки приймаються членами апеляційної комісії шляхом голосування і затверджується більшістю голосів. У разі необхідності зміни оцінки відповідне рішення вноситься до протоколу та відображається в роботі. Прийняте апеляційною комісією училища рішення є остаточним і не підлягає перегляду.

      5.5. Зарахування до училища здійснюється наказом директора цього закладу.

      5.6. Після конкурсного відбору зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

       5.7. Зарахування до училища на навчання за рахунок  обласного/місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету здійснюється в межах затвердженого державного/регіонального замовлення.

6. Прикінцеві положення     

    6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10  днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення з прийому за окремими професіями (спеціальностями) училище може проводити додатковий прийом.

   6.2. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше, ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

 6.3.Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року , а потім знищуються, про що складається акт.

    6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому здійснюється управлінням освіти, науки та молоді  Волинської облдержадміністрації та Міністерством освіти і науки України.

       Правила прийому до ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ” розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 499 від 04.05.2013 р. і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 липня 2013 р. за

№ 823/233555.

                                          

 

Опитування
Фахівці з яких професій, на Вашу думку, найбільш затребувані на сучасному ринку праці?
Всього відповідей: 670
Корисні сайти

Соціальні мережі
Робота сайту
 
 
вул. Воля, 44, м. Камінь-Каширський Волинської області, 44500
Безкоштовний хостинг uCoz